Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča :Vládla stopla investičné aktivity, vicepremiér Čaplovič predložil Manuál pre fair-play


Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič na dnešnom rokovaní vlády SR dňa 1. júla 2009 predložil Návrh postupu transparentného riešenia komplexného využitia potenciálu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagyamaros a priľahlého územia. Vláda podporila jeho materiál, zastavila nejasné investície a prijala ďalšie opatrenia.

„Ak neexistujú pravidlá, potom nie je možné hovoriť ani o slušnosti, ani o spravodlivosti. Preto som spracoval manuál postupu na transparentné riešenie komplexného využitia potenciálu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a priľahlého územia. Nazval som ho Manuálom fair-play, ktorý vnesie do investičného procesu okolo tohto vodného diela systém a súlad tak so zákonmi, ako aj medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky,“ povedal vicepremiér SR Dušan Čaplovič.

Vicepremiér SR si uvedomuje, že pred vypracovaním podmienok verejnej obchodnej súťaže sa musí predovšetkým identifikovať vlastníctvo k pozemkom po výstavbe vodného diela a preveriť aj opodstatnenosť reštitučných nárokov. Okrem toho zdôrazňuje: „Oceňujem dnešné rozhodnutie o zastavení všetkých investičných aktivít na riešenom území. Som za to, aby sa sústava vodných diel aj priľahlé územie rozvíjali v súlade s potrebami, prírodou aj legislatívou. To môžeme zabezpečiť len vyhlásením novej verejnej obchodnej súťaže s čistými pravidlami.“
Vláda SR dnes schválila návrh postupu transparentného riešenia komplexného využitia potenciálu Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a priľahlého územia. Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny bude operatívne menovať členov komisie pre komplexné využitie potenciálu vodnej sústavy. Túto komisiu po dnešnom rokovaní vlády zriadi minister životného prostredia ako poradný orgán.
Podľa vicepremiéra SR Dušana Čaploviča sa dnešným rozhodnutím vlády posunula problematika sústavy vodných diel a osud priľahlých území výrazne dopredu. „Dnešné rozhodnutie rozohnalo strašiakov a preto začína nová a verím že úspešná etapa rozvoja a zhodnocovania prírodného i rekreačného potenciálu,“ uviedol podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Kancelária podpredsedu vlády SR