Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie vicepremiéra SR Dušana Čaploviča: Predĺženie čerpania európskych prostriedkov pomohlo Slovensku


Slovenská republika mala dodnes možnosť čerpať európske prostriedky z programovacieho obdobia 2004 – 2006. Predĺženie tohto obdobia, o pol roka, malo podľa vicepremiéra SR Dušana Čaploviča pozitívny výsledok.
Rozhodnutie Európskej komisie o tom, že Slovensko mohlo čerpať financie z operačných programov až do 30. 6. 2009 vníma podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič ako dôkaz, že Slovensko po odstránení niektorých nedostatkov nastúpilo správny smer pre získavanie peňazí zo zdrojov Európske únie. „Finančná pomoc zo strany EÚ je jednou z mnohých výhod nášho členstva. Vďaka ústretovosti Európskej komisie sme za posledného pol roka dokázali vyčerpať takmer 68 % zo štrukturálnych fondov. Toto číslo už nepotrebuje ďalšie komentáre, lebo hovorí samo za seba,“ pripomenul vicepremiér SR Dušan Čaplovič.
Podľa jeho slov sa v končiacom programovacom období realizuje viac ako 6 600 projektov, ktorých finančné krytie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu predstavuje približne 2 mld. €. „Najviac, približne 1 800 projektov sa realizuje v rámci Sektorového Operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra realizujeme približne 1 250 a ďalších, viac ako 1 000 projektov, sa implementuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Teším sa týmto číslam, hoci nepochybujem, že ak by sme od minulej vlády nezdedili niektoré problémy, mohlo byť skutočné čerpanie ešte vyššie,“ podotkol vicepremiér SR.
Dušan Čaplovič tiež zdôraznil, že Slovensko vyčerpalo viac ako 1, 1 mld. €. Podľa neho: „Úroveň čerpania však môžu negatívne ovplyvniť finančné korekcie spôsobené zisteniami audítorov Európskej komisie v súvislosti zo SOP Priemysel a služby či napríklad OP Základná infraštruktúra.“ Vicepremiér SR tvrdí, že novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ prijatá v roku 2008 zvýšila právnu istotu v súvislosti s poskytovaním prostriedkov v fondov EÚ. „Máme pred sebou programovacie obdobie, ktoré končí v roku 2013. Toto by mala byť méta pre krajinu aj každý náš región. Verím, že sa nám ju spoločne podarí dosiahnuť,“ uviedol svoje presvedčenie vicepremiér SR Dušan Čaplovič.Kancelária podpredsedu vlády SR