Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie - zložená zo zástupcov tretieho sektora a štátnej správy - na svojom dnešnom rokovaní (23.06.2009) v Bratislave, ktorému predsedal podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny D. Čaplovič, vzala na vedomie potrebu riešenia asignačného mechanizmu právnických osôb. Členovia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie boli oboznámení s novým návrhom Ministerstva financií SR v predmetnej oblasti, vrátane vytvorenia možností pre viaczdrojové financovanie mimovládneho sektora. Prezentovaný návrh považujú členovia rady za ústretový a jeho konečnú podobu odsúhlasia na najbližšom zasadnutí rady, ktoré sa uskutoční v termíne do 15. júla 2009.

Kancelária podpredsedu vlády SR