Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vhlásenie vicepremiéra SR Dušana Čaploviča: Chystajú zriadenie Inštitútu rodovej rovnosti


Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča na dnešnom rokovaní Rady vlády SR pre rodovú rovnosť ocenil, riešenie reálnych problémov pre konkrétnych ľudí.
Rada vlády SR pre rodovú rovnosť sa zaoberala plnením Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012. Vyhodnotila Informáciu o národných a pilotných projektoch operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zameraných na problematiku rodovej rovnosti a prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. Členovia tohto poradného orgánu tiež prerokovali zámer národného projektu Zriadenie inštitútu rodovej rovnosti. Venovali sa aj napríklad systémovej podpore prevencie a eliminácie násilia v oblasti koordinácie a výkonu služieb krízových intervenčných centier a tímov. Zobrali na vedomie Informáciu o Národnom programe starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie a Vyhlásenie Fóra žien pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny.
Vicepremiér SR Dušan Čaplovič v súvislosti s rokovaním Rady vlády SR pre rodovú rovnosť vyzdvihol plnenie Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a zámer zriadenia Inštitútu rodovej rovnosti. „Poukázanie na skutočné problémy a vymenovanie konkrétnych opatrení sú dobrým základom pre nápravu chýb a odstránenie nedostatkov,“ zdôraznil vicepremiér. V súvislosti s ochranou týraných žien a uplatnením na trhu práce poznamenal: „Násilie páchané na ženách, a to v akejkoľvek forme, má široké spoločenské príčiny. Preto považujem prevenciu a elimináciu za úlohy celospoločenského významu.“ Podľa vicepremiéra SR Dušana Čaploviča problémom naďalej ostáva počet a kvalita služieb poskytovaných ženám, ktoré sa stali obeťami násilia. „V tomto smere hrá čas proti ľudskej dôstojnosti. Preto sa musíme vybrať cestou zriadenia Inštitútu rodovej rovnosti, ktorý by sa naplno etabloval aj na regionálnej úrovni. Prostredníctvom takéhoto mechanizmu by sme vedeli cielene informovať, ponúkať poradenstvo a podporovať vynútiteľnosť práva,“ zdôraznil na margo iniciatívy podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Informáciu poskytla Kancelária podpredsedu vlády SR