Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vicepremiér SR Dušan Čaplovič informoval Vládu SR o programe Prechodného fondu v roku 2008


Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič na dnešnom rokovaní Vlády SR predložil Správu o realizácii programu Prechodného fondu v Slovenskej republike v roku 2008. Správa informuje o reálnom čerpaní financií a priebežnej realizácii projektov.
Cieľom materiálu je popis implementácie projektov schválených v rámci rozhodnutí Európskej komisie i finančnom príspevku Prechodného fondu na posilnenie inštitucionálnej kapacity Slovenska, ktoré boli v platnosti v minulom roku. Ide o Prechodný fond z rokov 2005 a 2006, čo celkovo predstavuje 30 projektov s finančným vyjadrením 15, 170 mil. EUR. „V minulom roku boli ukončené projekty z Prechodného fondu 2005, kde bol konečný termín vyplatenia prostriedkov 15. december 2008. Ku koncu minulého roka bolo vyplatené 8, 29 mil. EUR, teda takmer 83 % z pridelených prostriedkov,“ uvádza podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov projekty z Prechodného fondu 2006, kde konečný termín kontrahovania bol 15. december 2008 a čerpania je 15. december tohto roka, boli k 31. decembru 2008 nakontrahované na 93, 66 %.
„Prínosy z realizácie programov Prechodného fondu v roku 2008 hodnotím pozitívne. V rámci Prechodného fondu bolo napríklad financované dokončenie implementácie schengenského akčného plánu, finalizácia založenia Justičnej akadémie, priebežná podpora boja proti korupcii, ale aj napríklad posilnenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry,“ konkretizuje vicepremiér SR Dušan Čaplovič.
Vláda SR na rokovaní dňa 17. júna 2009 zobrala správu o realizácii programu Prechodného fondu v roku 2008 na vedomie. Tento materiál bude predmetom rokovania výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti.

Kancelária podpredsedu vlády SR