Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Vyhlásenie podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča: Môžeme vyčerpať takmer 180 mil. eur


Vláda SR na svojom rokovaní dňa 10. júna 2009 schválila dokument, ktorý podrobne upravuje spôsob a pravidlá predkladania žiadostí o podporu pre oblasť marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom materiálu je definovať využitie peňazí vyčlenených v rámci Národného strategického referenčného rámca pre roky 2007 – 2013. Vláde dokument predložil podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič spoločne s ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny Vierou Tomanovou a vládny kabinet ho schválil bez pripomienok, čím sa stal oficiálnou pracovnou agendou pre partnerov z úrovne štátnej a verenej správy i privátneho, neziskového sektora.

Dokument priamo nadväzuje na Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity pre roky 2007 – 2013, ktorý vláda prerokovala v lete 2008. Ten reagoval na Národný strategický referenčný rámec a financie, ktoré sú v ňom vyčlenené pre túto oblasť. „Otvorene musíme konštatovať, že skôr išlo o formálnu ako reálnu pomoc. Ak sú vytvorené podmienky pre reálne čerpanie peňazí, musíme ich dokázať využívať. Doteraz to tak celkom neplatilo,“ uviedol podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič. Vicepremiér tvrdí, že systém pomoci si žiada zjednodušenie, po ktorom bude možná lepšia implementácia Horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

„Do roku 2013 môžeme vyčerpať 178 mil. eur. Je preto potrebné, aby sme tieto peniaze posunuli na konkrétne, zmysluplné projekty. Verím, že materiál, ktorý som predkladal s ministerkou Tomanovou, pomôže odstrániť doterajšie komplikácie pri praktickom využívaní európskej pomoci solidarity, pri znižovaní disparít existujúcich v rómskej komunite,“ dodal vicepremiér SR Dušan Čaplovič. Podľa jeho slov stále je dostatok času na to, aby oprávnené subjekty mohli predkladať realizačné projekty a získavať finančnú pomoc, bez ktorej by sa predstavy nemohli meniť na konkrétnu pomoc, pozitívny výsledok. „Osobne si želám, aby sa čerpanie európskych zdrojov solidarity približovalo percentu, ktoré sme dokázali využiť pri EHP a Nórskom finančnom mechanizme. Pri tejto pomoci sme využili viac ako 99 % z balíka pomoci,“ zdôraznil vo svojom vyhlásení podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Informáciu poskytla Kancelária podpredsedu vlády SR.