Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Štedré dotácie pre východ


V polovici mája sa na Úrade vlády SR hodnotili projekty zamerané na podporu kultúry národnostných menšín a etnických skupín. Gestorom komisie je podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Z 13 podporených projektov bolo 7 úspešných žiadateľov z Východného Slovenska.

„Osem členná Hodnotiaca komisia pre podporu kultúry národnostných menšín a etnických skupín rozhodla o udelení dotácií v celkovej výške takmer 57 000 €,“ informuje vicepremiér Dušan Čaplovič. Vicepremiér ďalej dodáva: „Ide o podujatia, ktoré podporia aktivity Maďarskej, Rusínskej, Ukrajinskej, Českej a Rómskej menšiny na Slovensku.“ Najvyššia dotácia bola pridelená obci Miková v okrese Stropkov. Čiastka 10 000 € podporí XVIII. ročník Mikovského festivalu rusínskej kultúry venovaného Andymu Warholovi. OZ Csermely v Košiciach získalo dotáciu vo výške 3 000 € na vystúpenie speváckeho súboru Csermely a prezentáciu menšinovej kultúry na festivale Musica Sacra bez hraníc. OZ Za krajšie Medzilaborce získalo 5 974 € na 3. ročník Stretnutia mládeže Eurokarpatského regiónu. Zväzu skautov „PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku bolo na XII. ročník Letnej školy ukrajinistiky – Karpaty 2009 udelených 4 952 €. Mesto Medzilaborce, v tomto roku organizuje 47. festival kultúry a športu v Medzilaborciach. Podujatie bolo podporené čiastkou 6 640 €. Obec Kružlov z okresu Bardejov, na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie dostane 3 300 € na materiálno technické vybavenie súboru Lipka. Obec Tarnov, z toho istého okresu organizuje tento rok Dedinský folklórny festival „Juniáles“. Finančná podpora Úradu vlády SR pre toto podujatie predstavuje čiastku 2 000 €.

Žiadosti o poskytnutie dotácie a projekty sa predkladajú Kancelárii podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušanovi Čaplovičovi. Následne o nich rozhoduje komisia, ktorá okrem iného posudzuje obsahovú a kvalitatívnu stránku projektov a rozhodujú o poskytnutí, prípadne neposkytnutí dotácie.

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič je presvedčený, že „takéto dotácie sú správnou pomocou pre samosprávy a organizácie, ktoré svojimi podujatiami prispievajú k ochrane tradícií, prezentácii menšinovej kultúry a upevňovaniu identity národnostných menšín.“

Informáciu poskytla Kancelária podpredsedu vlády SR