Preskočiť navigáciu 
Úvodná stránka Verzia pre tlač 
Mapa stránky RSS 
English

Podpis memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na Slovensko medzi vládou SR a KOZ SR


Robert Fico, predseda vlády

...(prerušený záznam, pozn. prep.)... prezident Konfederácie odborových zväzov, vážené dámy a páni, v súlade so zámerom vlády Slovenskej republiky postupne uzatvárať memorandá o spolupráci so zainteresovanými sociálnymi partnermi došlo dnes k dohode a k podpísaniu spoločného memoranda, ktoré si veľmi vážim, pretože sociálny partner vlády Slovenskej republiky v podobe odborov je ten, ktorý najcitlivejšie vníma sociálne, ekonomické a pracovnoprávne dopady krízy, ktorej dnes všetci čelíme. Pokiaľ ide o obsah tohto memoranda o spolupráci do budúcnosti, predovšetkým chcem podčiarknuť záujem sociálnych partnerov, a to vlády Slovenskej republiky a odborov, na zachovaní sociálneho zmieru v ťažkých časoch, ktoré už máme a ktoré nás všetkých ešte čakajú, pretože len v prostredí a v atmosfére normálneho dialógu a hľadania riešení je možné postupovať ďalej a prostredie, ktoré by sa nedalo nazvať za sociálny zmier, by mimoriadne sťažovalo tak Rade pre hospodársku krízu, ako aj tripartite, ale aj vláde, aj ďalším rozhodovať veľmi rýchlo a veľmi pružne predkladať návrhy zákonov do vlády, do Národnej rady Slovenskej republiky. Druhú vec, ktorú by som chcel podčiarknuť, a za tým si stojíme, aj pokiaľ ide o vládu Slovenskej republiky, je, že spoločne s odbormi chceme garantovať existujúce pracovnoprávne a sociálnoprávne zabezpečenie ľudí, zamestnancov, pretože v poslednom období ako huby po letnom daždi sa objavujú ďalšie a ďalšie pokusy útočiť na Zákonník práce. Zákonník práce, ktorý dnes platí, je výsledkom veľmi komplikovaných rozhovorov sociálnych partnerov, ale je to Zákonník práce, ktorý nikomu neškodí, naopak zaviedol štandardnú pracovnoprávnu ochranu ľudí, tak ako ju vnímame aj v Európe. Ak sa dnes pýtate zamestnávateľov, tak potvrdia, že Zákonník práce nie je prekážkou, a preto principiálne za vládu Slovenskej republiky hovorím, že odmietame akékoľvek pokusy neoliberálov, pravičiarov otvárať Zákonník práce len preto, lebo chcú zneužiť krízu na to, aby získavali nejaké politické body a ukázali tejto vládnej koalícii a odborom, že majú nejakú silu presadiť opätovný návrat k Zákonníku práce, ako nám ho predložil pán Kaník, pani Radičová a ďalší, ktorí v tom čase pôsobili na rôznych pozíciách vo vláde Mikuláša Dzurindu. Pracovnoprávne a sociálnoprávne postavenie, ako je garantované, je nedotknuteľné pre vládu Slovenskej republiky. A nebudeme na túto tému vôbec hovoriť, jednoducho Zákonník práce nikdy nepodporí vláda v podobe vládneho návrhu zákona, ktorý by otváral ďalšie a ďalšie témy, o ktorých dnes hovoria predstavitelia pravice. Toto je pre nás zásadná otázka a chcel som to takto veľmi jasne tu pred všetkými povedať. Domnievam sa, že existujú iné nástroje, a na tie sa treba sústrediť, a nie na ideologický súboj o Zákonníku práce, ktorý neustále otvárajú predstavitelia opozície. Zaujímavé, že s tým neprichádzajú tak ani zamestnávatelia, ako s tým prichádzajú politické strany. Tretí dôležitý bod je dohoda o raste miezd na Slovensku. Vláda Slovenskej republiky spoločne s odbormi jednoznačne presadzujú rast miezd na Slovensku, presadzujeme rast reálny, ktorý zodpovedá súčasnej dobe, a veľmi vítam, že hlavným ukazovateľom v boji za rast miezd na Slovensku, za opodstatnený, za oprávnený rast miezd na Slovensku, lebo bez zdravého rastu miezd nemôžeme hovoriť o zdravom vývoji ekonomiky, bude rast produktivity práce. Toto je veľmi podstatné si povedať, to sme urobili aj pri príležitosti dohody o eure, vytvára to určitú stabilitu a v tomto duchu budú mať odbory aj zo strany ministerstiev, ktoré takisto vplývajú v niektorých prípadoch na rast miezd, plné pochopenie. Musíme tlačiť na rast miezd, reálny rast miezd, pričom rozhodujúcim ukazovateľom bude rast produktivity práce, čo zabezpečí zdravý vývoj ekonomiky Slovenskej republiky. Ďakujem predstaviteľom odborov za tieto jasné stanoviská, rovnako treba oceniť, že naďalej pokračujú vo svojej agende, a tá je veľmi podstatná - ochrana práv zamestnancov, tu sú odbory veľmi aktívne, vláda Slovenskej republiky to rešpektuje a aj to víta, pretože je to vláda, ktorá má hodnotovú výbavu od stredu doľava, a celkom to aj zodpovedá Ústave Slovenskej republiky, ktorá hovorí o Slovensku ako krajine, ktorá má mať sociálne orientovanú trhovú ekonomiku. Vítam túto dohodu a je základom na prípravu generálnej dohody medzi sociálnymi partnermi, ku ktorej musí dôjsť v krátkom čase, pretože vláda sa individuálne dohodla s bankami, podpísali sme memorandum, dohodli sme sa individuálne so ZMOS-om, teraz podpisujeme alebo podpísali sme dohodu s odbormi, čaká nás ešte diskusia so zamestnávateľmi a potom môžeme pristúpiť aj k uzatvoreniu generálnej dohody o postupe proti kríze. Rád by som vás ešte informoval, ak mám túto príležitosť, o tom, že vláda Slovenskej republiky veľmi intenzívne prehodnocuje problematiku ručenia za hypotekárne úvery, s týmto návrhom chceme prísť už v krátkom čase. Ide o problematiku ľudí, ktorí by z dôvodu straty práce neboli schopní splácať hypotekárne úvery, už sú na stole veľmi konkrétne návrhy, ktoré dávame do podoby legislatívnej. Myslím si, že v krátkom čase to môžeme schváliť vo vláde a predložiť na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, rovnako intenzívne prebiehajú diskusie na tému pomoci automobilovému priemyslu, tam sú rôzne alternatívy, nebudem sa k nim teraz vyjadrovať, a potom samozrejme pracujeme na návrhoch, na ktorých sme sa dohodli v spolupráci s živnostníkmi, ide najmä o problematiku odvodov pre živnostníkov. Tu by som chcel veľmi presne povedať, že vláda Slovenskej republiky podporuje odtrhnutie minimálnej mzdy od odvodov pre živnostníkov, ale to neznamená, že naviažeme tie odvody na nejakú veličinu, ktorá bude dvakrát nižšia ako bola minimálna mzda. Najideálnejšie riešenie by bolo, keby sme nastavili odvody na určité percento z priemerného zárobku, mali by sme podľa mňa začať na tej úrovni, kde sa nachádzame teraz, teda tej úrovni, ktorá vychádza z minimálnej mzdy na úrovni 9100 Sk a potom už rast miezd, rast ekonomiky by zabezpečoval aj príslušný tlak na odvody pre živnostníkov. Ale to, čo sme sľúbili, to znamená - odtrhnutie minimálnej mzdy od odvodov, na tom sa veľmi intenzívne pracuje. Predpokladám, že Rada pre krízu sa stretne budúci týždeň na expertnej báze, aj vláda Slovenskej republiky bude veľmi aktívne v stredu o niektorých návrhoch rokovať. Pokračujeme v štandardnom tempe, robíme, čo sa v danej situácii dá robiť. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán prezident.

 

Miroslav Gazdík, prezident KOZ

Ďakujem, vážený pán premiér, milé dámy, vážení páni, hospodárska kríza, v ktorej sa nachádzame, si vyžaduje od sociálnych partnerov veľmi vecný a seriózny sociálny dialóg. Je v tomto období v podstate tlak na celé obyvateľstvo a v každom prípade sa domnievam, že napriek tomu, že vláda robí veľmi operatívne kroky a prijíma parlament opatrenia, môžeme očakávať, že určité dopady na slovenský národ budú. Je však potrebné, aby sme sa o tie dopady podelili, či už vláda, zamestnávatelia a zamestnanci. V každom prípade odmietame, aby celú ťarchu niesli naši zamestnanci, ktorí sú najzraniteľnejší. Preto veľmi oceňujem, že dnes došlo k podpísaniu veľmi významného dokumentu, memoranda, ktoré by nám malo v budúcnosti nejakým spôsobom zabezpečiť, ako už povedal pán premiér, pri vyjednávaní - rast miezd a platov, vnímajúc produktivitu práce. Na druhej strane, my sa zaväzujeme, že budeme viesť veľmi seriózny vecný sociálny dialóg na všetkých úrovniach, inými slovami povedané, že veľmi dôsledne budeme oddeľovať dopady hospodárskej krízy od problémov, ktoré vzniknú, by som povedal, so skratovaním sociálneho dialógu na úrovni podnikov alebo protizákonným postupom niektorých zamestnávateľov. Čiže ešte raz, ja veľmi oceňujem tento krok, ktorý sme dnes urobili, a ešte raz zdôrazňujem - prosím vás pekne, ten rast reálnych miezd a platov my budeme samozrejme vnímať aj na základe ekonomiky jednotlivých odvetví, podnikov, čiže nedá sa jednoznačne dneska povedať, že akým percentom by mali niektoré podniky vyjednávať. Na to sú v podstate odboroví predáci, ktorí veľmi dobre zrejme poznajú tú ekonomiku v svojich firmách a budú takýmto spôsobom vyjednávať, aby nedošlo k prepadu reálnych miezd na Slovensku. Takže zatiaľ toľko, ďakujem.

 

Lucia Maková, TV Joj

Dobrý, pán premiér, vás by som sa teda chcela opýtať, keď hovoríte, že čo najskôr by ste chceli tie návrhy posunúť aj do Národnej rady, pán Počiatek to nevylúčil asi predvčerom, že nikto nevylúčil aj z koalície možnosť mimoriadnej schôdze, čiže - je niečo takéto prijateľné, lebo až v apríli by sa mali oficiálne stretnúť poslanci, keď teda budete chcieť schváliť nejaký ďalší balíček, čo sa týka rokovania rady? Pán Gazdík, keď hovoríme o ochrane zamestnávateľov proti protizákonným postupom, sú aj zamestnanci, ktorí prípadne nemajú odborové organizácie na svojich zamestnávateľských miestach, ako to tak môžem povedať, tiež majú teraz nejaký konkrétny príklad, že napríklad zamestnávateľ donútil ľudí prísť do roboty na víkend a zaplatil im stravnými lístkami, či toto je niečo prijateľné, takéto spôsoby. A prípadne kde sa majú títo ľudia obracať a čo majú robiť. Takže asi toľko zatiaľ.

 

Robert Fico, predseda vlády

Nerobil by som, pani redaktorka, nejaké preteky v tom, že kedy, ako rýchlo bude zvolaná Národná rada Slovenskej republiky a dôležité je sústrediť sa na obsah návrhov, ktoré sú predkladané. Nie je možné na jednej strane žiadať zníženie daní z príjmu právnických osôb a súčasne navrhovať ďalšie výdavky zo štátneho rozpočtu. To je nezmysel. To jednoducho, to je to, čo ja stále nazývam, že to je sabotáž. Nemôžete uberať na daniach peniaze štátu a potom štát tlačiť, aby viacej peňazí vynaložil na nejaké ďalšie produkty, projekty, ktoré tí, čo navrhujú zníženie daní, považujú za potrebné. Takéto návrhy nemôžeme akceptovať, pretože nemajú žiadnu vnútornú logiku. Pokiaľ však budú dostatočne pripravené veci v podobe ochrany ľudí pred neschopnosťou platiť hypotekárne úvery, ak sa dohodneme na konkrétnej podpore automobilového priemyslu alebo, aby som bol teda veľmi presný, ako alternatíva k automobilovému priemyslu je podpora štátneho fondu rozvoja bývania a pôjde najmä o projekty, kde by ľudia mohli dostať určité úľavy pri nákupe takých produktov, ako sú tepelné čerpadlá, lebo niečo funguje, ale nemá to veľký rozsah na Slovensku, alebo ide o klasický spôsob zatepľovania bytových domov, tak okamžite bude zvolaná Národná rada a na to má predseda Národnej rady právo. My nepotrebujeme zvolávať mimoriadnu schôdzu Národnej rady, pretože predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže zvolať Národnú radu podľa ústavy a podľa rokovacieho poriadku, kedy on to bude považovať za možné. Preto toto ma v tomto okamihu nejako nezaujíma, že kedy bude, ako bude Národná – keď budeme pripravení a budeme si myslieť, že treba to urobiť pred aprílom, tak to urobíme ešte v marci. Ale nie je to problematika mimoriadnej schôdze. Skôr ma zaujímajú obsahy návrhov, ktoré sa predkladajú.

 

Miroslav Gazdík, prezident KOZ

K tej vašej otázke – prosím vás pekne, my si uvedomujeme, že v niektorých firmách, kde nepôsobia odbory, začínajú niektorí zamestnávatelia zneužívať postavenie. Tlačia ľudí na živnosti, prípadne do takýchto nezmyselných miezd alebo vlastne práce na základe iných požiadaviek alebo krytia miezd. No tu je v podstate potom na tých ľuďoch, aby nejakým spôsobom využili to, aby si založili základnú odborovú organizáciu, sme k dispozícii pomôcť vytvoriť odbory v týchto organizáciách a samozrejme vieme aj pomôcť prostredníctvom príslušných odborových zväzov cez právnikov, expertov, ako by mali takíto ľudia postupovať, ako by sa mali domáhať svojich práv. Je tu však samozrejme aj Národný inšpektorát práce, ktorý má v náplni riešiť takéto otázky, a oni vedia reagovať aj na anonymné podania, takže treba využívať aj tento inštitút. Ale v každom prípade ja odporúčam, aby získali ľudia nejakú guráž a zorientovali sa, pretože skutočne dnes, a je to zvýrazňované aj pravicovými politikmi v Európskej únii, že dnes odbory majú svoje opodstatnenie a treba viesť seriózny sociálny dialóg.

 

pán Ročkár, aktualne.sk

Ja by som mal dve otázky, jednu na pána premiéra a jednu na pána Gazdíka – pán premiér, v tom memorande v jednom bode stojí, že vláda teda nebude otvárať Zákonník práce, na druhej strane ste avizovali, že existujú iné nástroje, ako zabezpečiť podmienky pre tvorbu a udržanie pracovných miest - tak či by ste ich mohli v stručnosti nejako viac charakterizovať. A pán Gazdík, chcel by som sa vás spýtať, že či sa neobávate, že vzhľadom na to, že odbory teraz podpísali tento pakt o neútočení, či z tohto nebude nejakým spôsobom profitovať komunistická strana, či si na tej kríze nezačne prihrievať polievočku a nebude radikálnejšia ako odbory. Dnes už napríklad majú nejaký míting v Krompachoch.

 

Robert Fico, predseda vlády

Vláda nechce ísť ani nepôjde cestou znižovania pracovnoprávneho postavenia, ale ide cestou aktívnych nástrojov k zamestnávateľom a zamestnancom. Uvediem konkrétne príklady: Zavádza sa úplne nový inštitút podpory pre firmu, kedy ak vytvorí nové pracovné miesto a táto firma predtým riadne platila dane a odvody, dostane na jedného pracovníka, na vytvorené pracovné miesto od štátu 3624 EUR, to je približne tých 100 000 Sk, viac ako 100 000 Sk. Vo vláde sme prerokovávali v stredu návrh od ministra pôdohospodárstva, ktorý sa týka vytvorenia približne 5 000 pracovných miest v oblasti pôdohospodárstva, pretože ide najmä o práce, kde sa pracuje s drevom, pracuje sa s poľnohospodárskymi zvieratami, jednoducho je to návrat ľudí na vidieku, ktorí niekedy pracovali v tomto sektore, do tohto sektoru. Ďalej sme schválili, a to je naozaj obrovská vec, že pokiaľ zamestnávateľ nechá zamestnanca doma so mzdou 60 %, že budeme zaňho platiť odvody, aj za zamestnanca, aj za zamestnávateľa počas 60 dní v rámci kalendárneho roka. Čiže ideme aktívnymi opatreniami, ale nejdeme ideologickým súbojom o Zákonník práce. Zákonník práce je dobrý a nevadí ani zamestnávateľom. To je teraz, naozaj to vnímam tak, že je tu pokus pravicových strán - „poďme rýchlo zneužiť krízu, aby sme zaútočili na Zákonník práce“. A naozaj si myslím, že prevláda u mnohých presvedčenie, že čím horšie, tým lepšie, len nech táto vláda dostane po nose. Ja takúto politiku odmietam. Robíme od rána do večera, robíme aj v noci, keď treba, myslím si, že keď porovnáte opatrenia, ktoré prijíma vláda Slovenskej republiky po dohode so sociálnymi partnermi v Rade pre hospodársku krízu, sú to opatrenia, ktoré sú porovnateľné s inými krajinami, ktoré sú. My nemusíme dnes nalievať stovky miliárd korún do automobilového priemyslu, my držíme veľmi prísne pod kontrolou banky, zaviedli sme stopercentné ručenie vkladov v bankách, ručíme dokonca za podnikateľské úvery vo výške do 1 mil. EUR, kde je zodpovednosť štátu až 55 %. Sú to opatrenia, ktoré dokonca niektoré štáty aj motivujú - všimnite si, Česká republika prijíma návrhy až po nás a mnohé z týchto návrhov sú veľmi podobné tomu, čo robí Slovenská republika. Bojujeme proti kríze všetkými možnými prostriedkami, aké sú, ale nevnášame do krízy ideológiu, ako to robí pravica. Ja viem, že cítia šancu, zacítili pach, že možno by teraz mohli zaútočiť na vládu, ale obávam sa, že je to zlá cesta. Zobrať si Slovensko a jeho ľudí za rukojemníkov a tešiť sa z toho, že na Slovensku je zle, lebo vláda a Smer prehrajú, tak to je veľmi smutné. Už to raz ukázali pri Lisabone. Takúto politiku ja odmietam. My si budeme robiť svoju politiku ďalej.

 

redaktor

Čiže podľa vás ten pružnejší Zákonník práce, ktorý bol pred tou novelou, ktorú schválila táto vláda, sa neosvedčil?

 

Robert Fico, predseda vlády

Zamestnávatelia vám potvrdia, choďte kľudne za Klubom 500, choďte za Asociáciou zamestnávateľských zväzov a spýtajte sa ich. Zákonník práce, ktorý je konečne štandardný, európsky, nepredstavuje žiadnu prekážku, pokiaľ ide o podnikanie na Slovensku. Naopak, zaviedol dôslednejšiu ochranu práv zamestnanca a o to nám musí ísť, my nemôžeme vidieť len stále zamestnávateľa, musíme vidieť aj toho zamestnanca - a na toto vždy budeme klásť dôraz. Preto trváme na tom, že útoky na Zákonník práce sú ideologického charakteru a opozícia úmyselne zneužíva krízu na to, aby zaútočila na Zákonník práce. Úmyselne jednoducho zneužíva krízu. Nevidíme žiadny dôvod na zásah do Zákonníka práce. Jeden sme urobili na základe dohody, ale to sa týka flexi-konta, to je niečo iné, tam musí dôjsť k dohode so zamestnancom, takže tam je zamestnanec dostatočne chránený.

 

Miroslav Gazdík, prezident KOZ

Ja, pokiaľ dovolíte, by som ešte doplnil, myslím si, že skutočne ten Zákonník práce je v súčasnosti vyvážený, pretože pracovnoprávny vzťah, ktorý je založený na pracovnej zmluve - vždy ten zamestnanec je ten slabší, ktorého treba chrániť, to je aj podstata pracovnoprávnych vzťahov. Po ôsmich mesiacoch veľmi intenzívnych komunikácií a konsenzov sme prijali taký zákonník, ktorý ešte dnes funguje, ja som veľmi rád, že funguje, a skutočne aj na Rade vlády pre hospodársku krízu, tak, ako sedíme, neodzneli od predstaviteľov zamestnávateľských zväzov, že treba riešiť Zákonník práce, že spôsobuje výpadok jednak produktivity, jednak že treba znižovať stavy zamestnancov. Mal dostatočné a má dostatočné, by som povedal, ustanovenia, ktoré otvára priestor na to, aby seriózny zamestnávateľ udržal tých svojich kvalifikovaných zamestnancov, a takisto má veľký priestor aj v zákone o službách zamestnanosti, ktorý bol novelizovaný o ďalších sedem opatrení, takže velikánsky priestor na to je, aby tých ľudí udržal. K tej vašej otázke: prosím vás pekne, my sme s obsahom memoranda sa veľmi vecne bavili na všetkých úrovniach orgánov Konfederácie odborových zväzov. My si uvedomujeme, že hospodársku krízu nespôsobila súčasná vláda, ani parlament, ani zamestnávatelia, čiže sme v akejsi novej situácii, v ktorej by zrejme nebolo vhodné, aby sme robili nejaké protesty pred Úradom vlády, pred parlamentom, pretože ešte viacej by sme skomplikovali situáciu, ktorá tu je. Ja nebudem teraz nejakým spôsobom hodnotiť politické subjekty, či budú na tom nejaký politický kapitál vytĺkať, ale myslím si, že veľmi vecne a seriózne ako zástupcovia zamestnancov sme sa postavili k tejto situácii a hľadáme riešenia, ako pomôcť aj tým zamestnávateľom. A to, čo bolo spomenuté, to flexi-konto, my sme veľmi dôsledne zvažovali, či vytvoríme taký priestor na komunikáciu, či vytvoríme priestor na to, aby táto malinká novela v súvislosti so zákonom o službách zamestnanosti sa nejakým spôsobom presadila, uvedomili sme si, že je to potrebné a pristúpili sme k takémuto racionálnemu riešeniu. V každom prípade si myslím, že by bolo nevhodné v túto dobu robiť ďalšie opatrenia. Spomeniem ešte jeden fakt - dostal som zopár otázok začiatkom roka v súvislosti s protestmi vo Francúzsku. Situácia bola úplne iná, odlišná od Slovenskej republiky, pretože tam zlyhal sociálny dialóg, vláda naliala veľké peniaze do finančných inštitúcií a na zachovanie zamestnanosti sa tam urobilo v podstate veľmi, veľmi málo. Takže úplne iná situácia ako na Slovensku a som veľmi rád, že tu dochádza k takýmto racionálnym krokom a, dá sa povedať, k spolupráci efektívnej sociálnych partnerov.

 

Robert Fico, predseda vlády

Pán redaktor, a sme doma. Keď bolo normálne obdobie, tak ste o komunistickú stranu ani nezakopli. Ani ste o tom nevedeli, že nejaká komunistická strana existuje. A teraz keď komunistická strana ide udrieť, možno do vlády, ja neviem, do koho udrie, tak je to pre vás veľká téma. Sami ste sa teraz prichytili a priznali - čím horšie, tým lepšie. Teraz dáme veľký mediálny priestor komunistickej strane a nejakému mítingu, takýchto mítingov komunistická strana organizovala stovky. Ani ste si ich nevšimli, bolo vám to úplne jedno, ale teraz – vynikajúce, idú podľa všetkého proti vláde, poďme tam, urobme im reklamu, nech im stúpajú percentá, pán redaktor, tak vám teda gratulujem naozaj. Ak toto idete robiť, tak vám chcem zablahoželať. Ďakujem veľmi pekne za vašu účasť na tlačovej konferencii.

 

Silvia Glendová, hovorkyňa vlády

Ďakujeme, dovidenia.

 

redaktor

...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)... pán premiér, jeden z bodov, o ktorom hovoríte, že budete rešpektovať rast produktivity práce – čo v prípade, že tá produktivita práce bude klesať? A uvažuje sa v takom prípade o šetrení v štátnej správe? Včera napríklad lotyšský parlament odsúhlasil zníženie platov poslancov o 300 EUR.

 

Robert Fico, predseda vlády

Kde?

 

redaktor

V Lotyšsku.

 

Robert Fico, predseda vlády

Ústavní činitelia si zmrazili platy, toto treba oznamovať slovenskej verejnosti, toto opatrenie bolo urobené a nie je tu zabezpečený žiadny rast miezd pre ústavných činiteľov, aby nevznikal nejaký pocit, že sa takéto opatrenie neprijalo. Pokiaľ ide o rast produktivity práce – no nie je možné, ak je rast produktivity práce 1 % žiadať zvyšovanie miezd o 10 %. Ja vítam veľmi to, že je tu tlak na rast miezd, veď ten tu musí byť, my nemôžeme zostať stále na nízkych mzdách, že budeme mať len svetové ceny, ale mzdy nebudú dobiehať tieto ceny. Ale súčasne, a v tom je veľká miera zodpovednosti aj odborov, aj vlády, je určitá zhoda na tom, že ten rast miezd musí mať nejaký rámec, a ten rámec je rast produktivity práce. Ak...

 

redaktor

...(nekvalitný záznam, pozn. prep.)...

 

Robert Fico, predseda vlády

No veď vám to práve teraz hovorím, že ak by rast produktivity práce bolo 1 % alebo 2 %, nemôže niekto prísť a žiadať 15 alebo 20 % zvýšenie platu. Musí to trošku ten rámec chrániť, aby nedochádzalo k uleteným návrhom na rast miezd. Myslím si, že v tomto si veľmi rozumieme a v tomto je aj zodpovednosť zainteresovaných subjektov. Ďakujeme.

 

Silvia Glendová, hovorkyňa vlády

Ďakujeme za účasť.


prehrať video Prehrať video