26.08.2011

Tlačová konferencia: skúsenosti obcí s Programom revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR

V utorok 30. augusta 2011 o 11.00 hod. sa na Úrade vlády SR v Bratislave (Námestie slobody 1) uskutoční tlačová konferencia o skúsenosti obcí s revitalizáciou krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR.

Informovať budú: starostovia z 20 obcí, ktoré sú zapojené do 1. realizačného projektu (1RP) programu revitalizácie, splnomocnenec vlády SR pre  územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martin Kováč a výkonný manažér Programu revitalizácie  krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Michal Kravčík.

Témy:

  • informácia o priebehu 1RP, vyhodnotenie štartovacích projektov a 1RP programu revitalizácie krajiny po tohtoročných letných búrkach
  • obrazová prezentácia už zrealizovaných opatrení v obciach
  • skúsenosti  obcí zapojených do 1RP – realizácia programu, vytváranie pracovných príležitostí


Tlačová konferencia sa uskutoční v presscentre v tzv. novej budove Úradu vlády.
Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je cez bránu z Leškovej ulice.* * * * *
KONTAKT: Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR, tel. 02/5729 5248
tlacovyodbor@vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk