11.05.2007

Do zavedenia eura ostáva 600 dní


Do plánovaného termínu zavedenia eura v Slovenskej republike, ktorým je 1. január 2009, ostáva od soboty 12. mája presne 600 dní. Týchto necelých 20 mesiacov je podľa splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura Igora Baráta potrebné čo najlepšie využiť na kvalitnú a včasnú prípravu prechodu z korún na spoločnú európsku menu. Za osobitne naliehavé považuje I. Barát urýchlenie  príprav nie len v podnikateľskom sektore, ale tiež v subjektoch verejnej správy a samosprávy, takisto v školách, zdravotníckych zariadeniach a v podobných verejných inštitúciách, kde zatiaľ prípravy ešte možno nenabrali potrebné tempo. „Manažmenty týchto subjektov nesmú zabúdať na to, že aj keď ide o nekomerčné inštitúcie, každá z nich vystupuje v istých finančných vzťahoch a väzbách, je napojená na určité finančné systémy či prinajmenšom vypláca mzdy a musí v súlade so zákonom včas zabezpečiť ich duálne zobrazovanie pre každého svojho zamestnanca“, dodal vládny splnomocnenec.
 
Pripomenul, že za včasnú a kvalitnú prípravu zodpovedá každý subjekt sám a aj keď je riešenie konkrétnych úloh či problémov všade individuálne, predsa len je možné sformulovať aspoň základné odporúčanie hlavných krokov, ktoré sú v tomto procese nevyhnutné. Podľa Baráta ide o vytvorenie kvalifikovaného projektového tímu vedeného predstaviteľom vyššieho manažmentu. Úlohou tímu je dôsledne zmapovať všetky systémy a oblasti pôsobenia inštitúcie, ktorých sa prechod na euro dotkne. Ďalším krokom je vypracovanie dobrého plánu zmien a úprav, prípadne investícií, ktoré si naplnenie plánu bude vyžadovať a tiež zabezpečenie dostatočného finančného krytia všetkých projektov.  „Potrebný čas treba vyčleniť na samotnú implementáciu plánu a na testovanie, ktoré je vhodné rozdeliť do viacerých krokov, neplánovať všetko na rovnaké obdobie“, dodal I. Barát a doplnil, že nevyhnutnou súčasťou procesu musí byť dobrá komunikácia vo vnútri inštitúcie, ale aj s obchodnými partnermi, dodávateľmi, klientmi.

Mnohé úlohy môžu byť pre  viaceré subjekty v rovnakom sektore podobné, viac-menej rovnaké kroky budú zrejme napríklad pre oblasť verejného stravovania, hromadnej dopravy, maloobchodu a podobne. „Je to priestor na aktivitu zväzov, združení, komôr a ďalších zoskupení, zastupujúcich jednotlivé odvetvia, aby svojim členom vyšli v ústrety a poskytli pomoc prinajmenšom v metodickej oblasti“, radí splnomocnenec pre euro, ktorý v tejto súvislosti upozorňuje aj na Zákon o zavedení meny euro na území Slovenskej republiky (tzv. generálny zákon), ktorý upravuje všetky dôležité povinnosti pri prechode na euro. Návrh zákona zverejnilo ministerstvo financií na pripomienkové konanie vo štvrtok.