02.12.2008

Informácia o predaji štartovacích balíčkov v NBS

Vzhľadom na mimoriadne vysoký záujem o kúpu štartovacích balíčkov vo veľkých množstvách (stovky a tisíce kusov), sa Národná banka Slovenska rozhodla obmedziť ich predaj na svojich pracoviskách na 10 kusov na osobu.

Národná banka Slovenska odporúča aj ostatným bankám a Slovenskej pošte, ktoré tak ešte neurobili, aby v záujme dostupnosti balíčkov pre čo najširšiu verejnosť zvážili obmedzenie ich predaja a zároveň o tom vopred klientov na viditeľnom mieste informovali.

Národná banka Slovenska pripomína, že štartovacie balíčky sú len jednou z možností, ako získať eurovú hotovosť.

Subjekty, ktoré potrebujú na prvé dni väčšie množstvo hotovosti a neuzavreli s  bankami dohodu o predzásobení, môžu využiť výmenu hotovosti SKK/EUR v komerčných bankách.

Občania SR budú môcť od. 1. januára 2009 získať eurovú hotovosť nasledujúcimi spôsobmi:
- výplata výdavku v eurách pri platbách v obchodoch
- výber hotovosti z účtu alebo vkladnej knižky
- výplata mzdy alebo dôchodku
- bezplatná hotovostná výmena eur v bankách
- bankomaty od 1. januára budú vydávať eurové bankovy

NBS pripomína, že nie je žiadny dôvod na to, aby sa občania znepokojovali, ak v prvé januárové dni nebudú mať eurovú hotovosť, prvých šestnásť dní v januári budúceho roka bude platiť tzv. duálny obeh, čo pre občanov znamená, že svoje platby budú môcť realizovať aj v slovenských korunách.

NBS ďalej upozorňuje, že obchodovanie s eurovými mincami, ktoré sú obsahom štartovacieho balíčka  a ich využívanie pre obchodnú činnosť do 31. decembra 2008 je v rozpore so zákonom.

 

Jana Kováčová, hovorkyňa NBS