31.07.2008

Letné piatky o eure - Slovenská pošta v období duálneho zobrazovania cien a po 1.1.2009

Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura na Slovensku Igora Baráta si dovoľuje pozvať zástupcov médií na ďalšiu zo série tlačových konferencií s neformálnym názvom Letné piatky na terase. Témou tlačovej konferencie je
               
Slovenská pošta v období duálneho zobrazovania a po 1. januári 2009


TK sa uskutoční  1.8. 2008 o 9.00 h. na terase hotela Bôrik v Bratislave.

Sme radi, že môžeme pokračovať v úspešných tlačových konferenciách z leta 2007, na ktorých sme Vás informovali o stave a pripravenosti Slovenska pri zavádzaní eura na našom území. Našimi TK chceme prispieť k ešte lepšej informovanosti občanov Slovenska o tom, čo pre nich vyplynie zo zavedenia eura do všetkých oblastí nášho života.

Hosťom TK bude Ing. Katarína Šáchová, hlavná manažérka projektu EURO v Slovenskej pošte, a.s.