Kontakt


Kancelária splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava 15