20.08.2007

Do zavedenia eura ostáva 500 dní


Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát pozýva zástupcov médií na tlačovú konferenciu na tému

500 dní do zavedenia eura

Cieľom podujatia je informovať verejnosť o aktuálnom štádiu príprav na prechod na spoločnú menu v jednotlivých sektoroch ako aj o ďalších plánovaných krokoch potrebných na včasnú a kvalitnú prípravu krajiny na pripojenie k eurozóne.

Tlačová konferencia sa uskutoční v pondelok 20. augusta 2007 o 14,00 hod na Ministerstve financií SR, Štefanovičova 5, v Bratislave. Vchod z Kýčerského ulice.