01.08.2007

Letné piatky o zavedení eura - samosprávy


Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát a Pracovný výbor pre komunikáciu zavedenia eura pozývajú zástupcov médií na neformálnu diskusiu nasledovanú tlačovou konferenciou na tému

Mestá a obce na ceste k euru
(prípravy na euro v orgánoch samospráv)

Stretnutie sa uskutoční v piatok 3. 8. 2007 o 9:00 h v hoteli Bôrik v Bratislave.

Hosťami splnomocnenca budú Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS a Oľga Gáfriková, hovorkyňa ZMOS
Podujatie bude v poradí druhým stretnutím v rámci série letných piatkov so splnomocnencom o zavedení eura, v rámci ktorých I. Barát spoločne s jeho hosťami podrobnejšie približuje verejnosti proces zavedenia eura na Slovensku v jednotlivých sektoroch ako bankovníctvo, obchod, úlohy samospráv, ochrana spotrebiteľov, legislatíva, účtovníctvo, informačné technológie, komunikácia.