14.05.2007

Žiaci základných a stredných škôl budú mať novú učebnú pomôcku o eure


Dnes sa na pôde Ministerstva školstva SR uskutočnilo pracovné stretnutie splnomocnenca vlády SR pre zavedenia eura Igora Baráta a odborníkov rezortu školstva, riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľubomíra Pajtinku a riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Ivana Stankovského. Témou rokovania bola príprava novej učebnej pomôcky pre žiakov a študentov základných a stredných škôl – Euro do škôl. Mladí ľudia sa tak budú môcť vo vyučovacom procese zoznámiť s novou menou euro ešte pred jej zavedením do praxe. Oboznámia sa s históriou spoločnej európskej meny, s podobou euromincí a eurobankoviek a ich ochrannými prvkami, s procesom dvojitého zobrazovania cien, ako aj ďalšími praktickými otázkami. Tématicky bude pomôcka určená dvom vekovým kategóriám: od 7 do 12 rokov a od 13 do 18 rokov. Vypracovaná bude primerane veku žiaka a v súlade s učebnými osnovami.
S novou učebnou pomôckou by žiaci mali začať pracovať už v druhom polroku školského roka 2007/2008.