Výtvarná podoba slovenskej strany eurových mincí


V júli 2004 vyhlásila Národná banka Slovenska verejnú anonymnú súťaž na výtvarné návrhy slovenských strán eurových mincí. Do súťaže sa prihlásili výtvarníci so 658 návrhmi. K užšiemu výberu 10 návrhov sa v druhom kole mohli vo verejnej ankete vyjadriť aj občania SR prostredníctvom internetu, krátkych textových správ alebo volaní z pevných telefónnych liniek. Vo verejnej ankete hlasovalo viac ako 140-tisíc ľudí. V ankete získal najväčšiu podporu Dvojkríž na trojvrší, na druhom mieste sa umiestnil Kriváň a tretí najväčší počet hlasov získal Bratislavský hrad. Banková rada NBS vyhodnotila výsledky súťaže s prihliadnutím na výsledky verejnej ankety a 20. decembra schválila vizualizáciu výtvarných návrhov s tromi rôznymi motívmi, ktoré budú použité na slovenskej strane eurových mincí

2euro SK               1euro SK

Dvojkríž na trojvrší

Dvojkríž na trojvrší je erbovým znamením štátneho znaku, jedného zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Dvojkríž je rozvrhnutý do kruhovej plochy. Jej pozadie tvorí reliéf štylizovaných skál, ktoré sú vyjadrením stálosti a pevnosti štátu.

Autor výtvarného návrhu:
akad. sochár Ivan Řehák, katedra architektúry, Stavebná fakulta STU Bratislava

50cent SK20cent SK10cent SK          

Bratislavský hrad

Bratislavský hrad je charakteristickou dominantou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí k najznámejším symbolom Bratislavy a je jej najnavštevovanejšou pamätihodnosťou. Do motívu hradu je zakomponovaný štátny znak, jeden z oficiálnych štátnych symbolov Slovenskej republiky.

Autori výtvarného návrhu:
Ján Černaj, Mincovňa Kremnica, š. p.
Pavel Károly, Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica


5cent SK  2cent SK1cent SK  

Kriváň

Tatranský štít Kriváň je spätý s významnými udalosťami slovenského národa. Ako cieľ národných vychádzok štúrovcov zohral významnú úlohu v boji za národné uvedomenie. V jeho oblasti prebiehali boje za slobodu počas Slovenského národného povstania. Stal sa preto symbolom ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho historického územia.

Autor výtvarného návrhu:
Drahomír Zobek, medailér, Kremnica
(autor všetkých súčasných obehových korunových mincí)