07.08.2008

Krst rómskeho CD o eure – EURO DŽIJI

Bratislava 6. 8. 2008. Národná banka Slovenska (NBS) predstavila hudobné CD určené pre rómske komunity. CD obsahuje 1 pilotnú a 2 bonusové piesne o eure v rôznych hudobných štýloch  v rómskom jazyku. Tento hudobný projekt je súčasťou kampane pre národnostné menšiny, ktorú zabezpečuje Národná banka Slovenska. CD obsahuje aj dátovú stopu so 4 krátkymi informačnými spotmi otitulkovanými do rómskeho jazyka a film Európskej centrálnej banky o cenovej stabilite.

Obal CD obsahuje praktické príklady, obrázky eurových bankoviek a mincí a ďalšie základné informácie o zavedení eura na Slovensku.  

Krstnými rodičmi CD sa stali Ivan Šramko, guvernér Národnej banky Slovenska, Anina Botošová, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity a Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura. Autormi CD sú hudobníci Ján Berky Mrenica ml., Igor Kmeťo ml., Vierka Berkyová a raper El Suvereno. Autorom textov piesní je Ivan Hriczko.

CD bolo vyrobené v náklade 20 000 ks a distribuované bude cez regionálne kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Cieľom NBS a podvýboru pre informovanie rómskej komunity pre zavedenie eura v SR je zabezpečiť pre rómsku komunitu, žijúcu v segregovaných oblastiach atraktívny informačný materiál podaný zrozumiteľnou a zaujímavou formou.

NBS pripravuje pre rómsku komunitu aj ďalšie informačné projekty ako relácie o eure v magazíne So vakeres? vysielanom na okruhu STV2, 40 vystúpení putovného divadla Romathan, informačné DVD, semináre pre sociálnych terénnych pracovníkov a pedagogických zamestnancov, rozhlasové vysielanie o eure v rómskom jazyku v rámci národnostného magazínu, prílohy v novinách Romano nevo ľil, detský časopis a tiež súťaže pre deti na školách s vyššou koncentráciou rómskych žiakov.

foto krst CD1       krst CD 2