13.08.2007

Ministerstvo financií vybralo agentúru na euro


Ministerstvo financií SR vybralo komunikačnú agentúru, ktorá bude v spolupráci s vládou a Národnou bankou Slovenska realizovať celonárodnú informačnú a komunikačnú kampaň pre verejnosť o zavedení eura v SR.

V súťaži návrhov porota vybrala ako najlepší súťažný návrh od skupiny dodávateľov


Creo/Young & Rubicam, s.r.o. a Mediaedge:cia Slovak Republic, s.r.o.


Informačná kampaň pre občanov SR sa začne začiatkom roka 2008 a jej najintenzívnejšia časť bude v druhej polovici roka - s blížiacim sa termínom vstupu SR do eurozóny plánovaného na 1. januára 2009. Kampaň bude pokračovať ešte aj v prvých  mesiacoch roka 2009. Cieľom informačnej kampane bude zabezpečiť, aby verejnosť (vrátane špecifických cieľových skupín ako seniori, osamelo žijúci, menšiny, deti...) získala včas, v dostatočnom rozsahu a zrozumiteľnej forme všetky dôležité informácie (hodnota konverzného kurzu, pravidlá dvojakého zobrazovania cien, odporúčania na výmenu hotovosti...) potrebné na bezproblémový prechod na používanie novej meny.