21.07.2008

Etický kódex pre zavedenie eura - tlačová konferencia

Ministerstvo financií SR

Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura

Vás pozývajú na

Tlačovú konferenciu:

etický kódex pre zavedenie eura

Hosť:  Róbert Kičina, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

Dňa  24. júla 2008 (štvrtok) o 10.00 h

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Vzdelávacie stredisko

(vchod z Kýčerského ul.)