06.08.2008

Letné piatky o eure - euro a zdravotný systém

Splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura na Slovensku Igora Baráta si dovoľujeme pozvať zástupcov médií na ďalšiu zo série tlačových konferencií s neformálnym názvom "Letné piatky na terase". Témou tlačovej konferencie je

               Euro a zdravotný systém – na čo by sa mal pripraviť pacient

Tlačová konferencia sa uskutoční  8. 8. 2008 o 9.00 h. na terase hotela Bôrik v Bratislave.

Hosťami TK budú:

 - za Ministerstvo zdravotníctva SR:

MUDr. Adam Hochel, generálny riaditeľ Sekcie zdravia MZSR,

Ing. Peter Salon, riaditeľ Odboru poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva Sekcie financovania MZSR,

MUDr. Adriána Liptáková, PHD., riaditeľka Odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia MZSR,

Mgr. Michaela Gajdošová, riaditeľka Odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky Sekcie zdravia MZSR,

-  za Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou:

 Ing. Eva Šimková, riaditeľka Sekcie ekonomiky úradu,

- za Asociáciu súkromných lekárov:

MUDr. Mário Maro, viceprezident ASL,

                MUDr. Eva Dzurillová, viceprezident ASL.