15.05.2007

Vyhlásenie obstarávania na informačnú kampaň o zavedení eura


Ministerstvo financií SR oznamuje, že dňa 15. mája 2007 zverejnilo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na informačnú a komunikačnú kampaň o zavedení eura v SR s cieľom informovať slovenskú verejnosť o zavedení eura v SR, vrátane špecifických cieľových skupín a so zohľadnením regionálnych potrieb.

Informačná a komunikačná kampaň zastreší oblasť komunikácie s verejnosťou, riadenie vzťahov s verejnosťou, kreatívne stvárnenie obsahu propagačných aktivít, plánovanie a umiestnenie reklamy v médiách, priamu poštovú reklamu, event manažment a logistické služby.

MF SR, ako verejný obstarávateľ v záujme čo najvyššej transparentnosti procesu pridelenia tejto zákazky umožní novinárskej a odbornej verejnosti, v počte 4 osôb prihlásených v predchádzajúcom konaní, účasť na celom procese tohto verejného obstarávania. Tieto osoby budú pôsobiť ako členovia komisie bez práva vyhodnocovať ponuky – pozorovatelia.

Plné znenie oznámenia je zverejnené vo Vestníku Európskej únie pod číslom 2007/ S 92-113402:

http://ted.europa.eu/

a bude zverejnené aj vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.