09.07.2008

Letné piatky na terase o eure

V mene Splnomocnenca vlády SR pre zavedenie eura na Slovensku Igora Baráta si dovoľujeme pozvať zástupcov médií na prvú zo série tlačových konferencií s neformálnym názvom  "Letné piatky na terase". Témou tlačovej konferencie je

               
                         Konverzný kurz a duálne zobrazovanie cien a výrobkov.

TK sa uskutoční  11. 7. 2008 o 9.00 h. na terase hotela Bôrik v Bratislave.

Pokračujeme tak v úspešných tlačových konferenciách z leta 2007, na ktorých sme Vás informovali o stave a pripravenosti Slovenska pri zavádzaní eura na našom území. Našimi TK chceme prispieť k ešte lepšej informovanosti občanov Slovenska o tom, čo pre nich vyplynie zo zavedenia eura do všetkých oblastí nášho života.

Hosťami budú Jozef Orgonáš, generálny sekretár Zväzu obchodu a cestovného ruchu, Pavol Kašuba, generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií a Martin Beca, zástupca výrobcov registračných pokladníc.

Druhá tlačová konferencia sa uskutoční výnimočne až 25.7. 2008 o 9.00h.