29.01.2008

Prezentácia bezplatnej Euro Info linky

Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura
Pracovný výbor pre komunikáciu zavedenia eura a
Euro Info centrum pri Úrade vlády SR

pozývajú zástupcov médií

na prezentáciu bezplatnej Euro Info linky zriadenej pre verejnosť ako súčasť informačnej kampane o zavedení eura. Cieľom prezentácie je predstaviť systém fungovania a prevádzky infolinky. Médiá budú mať príležitosť priamo sledovať a súčasne zaznamenávať komunikáciu operátorov s klientmi volajúcimi na infolinku.

31. január 2008 o 10.00 h
Euro Info centrum pri Úrade vlády SR

Štefánikova ulica č. 2, Bratislava (vstup za záhradou prezidentského paláca).

R.S.V.P.: tel.: 02/5787 2919, mobil: 0915 720 119, e-mail: peter.gregoricka@nbs.sk