Etický kódex pre zavedenie eura


logo eticky kodexZavedenie eura na Slovensku spôsobí zmeny, na ktoré je potrebné sa pripraviť. Pre úspešný prechod je nutné vytvoriť u verejných inštitúcií, podnikateľov i spotrebiteľov pocit dôvery a dostatočnej informovanosti. K tomuto účelu chce prispieť aj Etický kódex pre zavedenie eura vytvorený v spolupráci splnomocnenca vlády pre zavedenie eura v SR a Podnikateľskej aliancie Slovenska.

My, signatári tohto kódexu, realizujúci svoje aktivity na území Slovenskej republiky, prehlasujeme, že:

 • si vážime pravdivosť, čestnosť, principiálnosť, rovnosť, transparentnosť a spolupatričnosť;
 • dodržiavanie zákonov je pre nás samozrejmosťou;
 • si ctíme pravidlá etického správania, ktoré sú pre nás základnými princípmi pri každodennej – či už podnikateľskej alebo inej – činnosti;
  nám záleží na dobrých vzťahoch s verejnosťou, s našimi zákazníkmi a celým naším okolím, pretože si uvedomujeme, že iba v zdravom podnikateľskom prostredí môže byť aj naša činnosť úspešná;
 • veríme, že úspešná implementácia meny euro napomôže rýchlejšiemu rastu slovenského hospodárstva a zlepšovaniu konkurencieschopnosti.

Aby sme naším zákazníkom uľahčili ich adaptáciu na euro a orientáciu v novom menovom systéme, zaväzujeme sa, že:

 • nezneužijeme proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby našich produktov a služieb, pretože naše ceny sú tvorené na základe dopytu a ponuky;
 • budeme pôsobiť smerom k našim dodávateľom i zákazníkom, aby konali rovnako a nevyužívali proces zavedenia eura na neodôvodnené cenové pohyby;
 • zavedieme systém duálneho oceňovania tovarov a služieb v čo najkratšom termíne po zverejnení pevného výmenného kurzu Národnou bankou Slovenska;
 • prepočty cien z národnej meny na euro budeme vykonávať dôkladne a s maximálnou možnou presnosťou;
 • na našich predajných miestach budeme viditeľne zobrazovať oficiálny výmenný kurz;
 • vytvoríme možnosti, aby si zákazníci mohli jednoduchým spôsobom porovnať ceny nami ponúkaných produktov a služieb;
 • sa zapojíme do neformálnych vzdelávacích aktivít, v ktorých zákazníkom vysvetlíme, aké zmeny ich v súvislosti so zavedením eura čakajú a ktorým aspektom bude treba pri nákupoch venovať zvýšenú pozornosť;
 • v našich marketingových materiáloch budeme uvádzať dvojité ceny priamo pri tovaroch a službách, pričom vždy zobrazíme aj konverzný kurz;
 • svoje obchodné prevádzky zabezpečíme dostatočným objemom hotovosti v euro, aby sme napomohli čo najhladšiemu priebehu výmeny peňazí počas duálneho obehu.

K uvedenému sa zaväzujeme dobrovoľne s cieľom podporiť eurointegračné procesy Slovenskej republiky vrátane kampane pod heslom Každý cent sa ráta.

Signatári

Registrácia signatárov ukončená