FAQ


Vážení občania,

v tejto sekcii vám ponúkame odpovede na otázky, s ktorými sa na nás najčastejšie obracajú občania, podnikatelia a tiež pracovníci samospráv alebo iných inštitúcií.

Cieľom týchto odpovedí je poskytnúť základné informácie o spoločnej európskej mene a najmä o úlohách, ktoré súvisia s prípravou na jej zavedenie na Slovensku, plánované na 1. januára 2009.

Otázky i odpovede na ne, budeme priebežne aktualizovať vždy keď získame alebo vypracujeme nové alebo aktuálnejšie informácie. Odpovede sú rozdelené do sekcií podľa toho, akého sektora našej spoločnosti sa dotýkajú.

Veríme, že uvedené odpovede vám pomôžu pri príprave na príchod spoločnej európskej meny.


Sekcie:

Občania
Podnikatelia
Samosprávy
Verejná správa