17.07.2007

Nové obstarávanie na informačnú kampaň o zavedení eura

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo dňa 17.7.2007 v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – postupom súťažný dialóg na predmet zákazky Informačná a komunikačná kampaň pre verejnosť o zavedení eura v SR s hlavným cieľom – informovať slovenskú verejnosť o zavedení eura v SR. Predmetný súťažný dialóg bol dňa 13.07.2007 verejným obstarávateľom na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie č. 645-81-7000/2007 zrušený podľa § 46 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Ministerstvo financií Slovenskej republiky dňa 13.07.2007 vyhlásilo nové verejné obstarávanie.

Znenie oznámenia o vyhlásení nového obstarávania komunikačnej kampane môžete nájsť na stránke:

http://ted.europa.eu

číslo dokumentu: 2007/S135-166102

alebo na stranke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk

vestník č. 137/2007 - 19.7.2007 (oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania - 03217-MNA)