01.07.2008

Vyhlášky NBS doplňujúce Generálny zákon

Národná banka Slovenska vydala v týchto dňoch dve dôležité vyhlášky, ktoré majú pomôcť subjektom pripraviť sa na zavedenie eura.
- Vyhláška č. 221/2008 o duálnom zobrazovaní v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a dôchodkového sporenia
Vyhláška nadobúda účinnosť 1.7.2008
- Vyhláška č. 240/2008 o zaokrúhľovaní pri premene niektorých druhov cenných papierov
Vyhláška nadobúda účinnosť 8.7.2008