06.03.2008

300 dní do zavedenia eura - prvá vlna mediálnej kampane

V piatok 7. marca bude do termínu zavedenia eura v Slovenskej republike plánovaného na 1. januára 2009, ostávať presne 300 dní. Tento symbolický časový míľnik vyžíva Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska na spustenie prvej vlny celoplošnej televíznej kampane zameranej na informovanie verejnosti o súvislostiach a termínoch prechodu na spoločnú menu. Všetky celoštátne televízne stanice budú počas najbližších 2 týždňov v rôznych časoch počas celého dňa vysielať 40-sekundový informačný spot nazvaný Europríbeh.

„Týmto prvým spotom chceme prehĺbiť povedomie verejnosti o blížiacich sa termínoch súvisiacich s prechodom na euro, upozorniť na niekoľko kľúčových tohtoročných časových míľnikov v celom procese, najmä na stanovenie konverzného kurzu, začiatok duálneho zobrazovania cien a podobne“, vysvetlil splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát.  Ako ďalej upresnil vo vysielaní verejnoprávnej STV bude spot vybavený aj skrytými titulkami pre nepočujúcich.  Podľa Baráta televízny spot bude podporovať aj kampaň na vonkajších reklamných plochách v uliciach viac ako 30 slovenských miest. „Tieto nosiče (citylighty) budú podporovať a sčasti aj ďalej rozvíjať hlavné posolstvá obsiahnuté v televíznom spote“, dodal vládny splnomocnenec.