24.07.2008

Letné piatky o eure - euro a dôchodky

Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura na Slovensku Igora Barát si dovoľuje pozvať zástupcov médií na ďalšiu zo série tlačových konferencií s neformálnym názvom Letné piatky na terase. Témou tlačovej konferencie je
               
                                                      Euro a dôchodky


TK sa uskutoční  25. 7. 2008 o 9.00 h. na terase hotela Bôrik v Bratislave.
Hosťami TK budú  Peter Sika, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ivan Bernátek, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.