03.07.2008

Vyhláška MS SR č. 246/2008 o premene základných imaní

Ministerstvo spravodlivosti dned vydalo Vyhlášku č. 246/2008 o pravidlách pri premene vkladov do imania a hodnoty základného imania zo Slovenskej koruny na eurá.
Vyhláška nadobúda účinnosť 8. júla 2008