Tlačové správy


13/11/2008 Informačné materiály o eure a aktivity pre národnostné menšiny na Slovensku

05/11/2008 Euro. Zásielka do domácností

05/09/2008 Letné piatky o eure - prevoz eurovej hotovosti na uzemí Slovenska

02/09/2008 Letné piatky o eure - autobusová a železničná doprava pri prechode na euro

22/08/2008 Letné piatky o eure - ochrana spotrebiteľa do a po zavedení eura

15/08/2008 Letné piatky o eure - prípravenosť samospráv na zavedenie eura

08/08/2008 Letné piatky o eure - euro a zdravotný systém

03/08/2008 Letné piatky o eure - Slovenská pošta a.s.

25/07/2008 Letné piatky o eure - mzdy, dôchodky, sociálne dávky

14/07/2008 Letné piatky o eure - konverzný kurz a duálne zobrazovanie cien

13/05/2008 Prvá vlna mediálnej kampane hodnotená ako úspešná

14/03/2008 Skúsenosti so zavedením eura na Malte

06/03/2008 300 dní do zavedenia eura - prvá vlna mediálnej kampane

06/03/2008 Prijatie eura znamená pre Slovensko viacero výhod

31/01/2008 Prezentácia bezplatnej Euro Info linky

21/12/2007 O eurovú webstránku je veľký záujem

20/12/2007 Spustenie oficiálnej internetovej stránky o eure

12/12/2007 Dohoda o partnerstve s Európskou komisiou

27/11/2007 Do zavedenia eura ostáva 400 dní

24/08/2007 Prípravy na zavedenie eura vo verejnom sektore

20/08/2007 Do zavedenia eura ostáva 500 dní

17/08/2007 Hlavné nástroje ochrany spotrebiteľa v procese zavedenia eura

10/08/2007 Prípravy na novú menu v oblasti obchodu a cestovného ruchu

03/08/2007 Mestá a obce na ceste k euru

27/07/2007 Zavedenie eura v bankovom sektore