03.11.2008

Euro. Zásielka do domácností - tlačová konferencia

Ministerstvo financií SR

Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura

Pracovný výbor pre komunikáciu zavedenia eura

 
Vás pozývajú na tlačovú konferenciu:

                         EURO. Zásielka do domácností

 
Hosť:  Martin Šuster, vedúci Pracovného výboru NBS pre komunikáciu zavedenia eura

Dňa  05. novembra 2008 (streda) o 10.00

Kongresová sála NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava

Kontakt: 02/5958 2214, e-mail: erika.hlohovska@mfsr.sk