29.06.2007

Otázky a odpovede o zavedení eura (FAQ)


Úrad splnomocneneca vlády pre zavedenie eura doplnil svoju internetovú stránku o odpovede na najčastejšie kladené otázky súvisiace so zavedením eura. Odpovede sú rozdelené do troch hlavných skupín - pre občanov, podnikateľov a samosprávy. "Snažili sme sa zhromaždiť najčastejšie otázky, s ktorými sa na nás verejnosť obracia a spolu s Pracovným výborom pre komunikáciu sme na ne pripravili stručné odpovede, ktoré budeme v ďalšom období priebežne rozširovať, dopĺňať a aktualizovať.", uviedol splnomocnenec Igor Barát. Odpovede na viac ako 60 otázok prinášajú okrem základných informácií o európskej mene aj niektoré praktické rady a odporúčania, vysvetľujú mechanizmus prepočítavania miezd z korún na eurá, pravidlá prijímané na ochranu spotrebiteľa pred neodôvodneným zdražovaním a tiež rady pre podnikateľov a orgány samospráv v procese ich príprav na prechod z koruny na euro.
"Veríme, že aj touto formou pomôžeme jednotlivým sektorom získať lepší prehľad o procese zavedenia eura a základné odporúčania, ako postupovať pri prechode jednotlivých organizácií na používanie eura ešte predtým, než sa začne intenzívna informačná kampaň." doplnil I.Barát.