07.04.2008

Euro mojimi očami - súťaž pre študentov

Bratislava, 7.4.2008. Národná banka Slovenska a Junior Achievement Slovensko vyhlasujú pre základné a stredné školy súťaž Euro mojimi očami od apríla 2008. Cieľom celého projektu je pripraviť žiakov a študentov na zavedenie eura, motivovať ich, aby premýšľali o tejto problematike a tvorivo vyjadrili svoj postoj k téme o eure.Projekt tvoria tieto súťaže:
Euro mojimi očami - súťaž jednotlivcov, študentov stredných škôl vo veku 15-19 rokov
Tak vidím euro - fotografická súťaž pre žiakov základných škôl vo veku 12-15 rokov
Predstav nám euro - výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl vo veku 10-12 rokov zapojených v programe Základy podnikania
Všetky základné a stredné školy na Slovensku budú informované o projekte prostredníctvom tlačovej konferencie, listov riaditeľom škôl, farebných plagátov vo formáte A3, elektronickou poštou priamo do škôl a aj prostredníctvom webových stránok www.jasr.sk, www.euromena.sk, www.nbs.sk
Žiaci a študenti, ktorí sa do súťaže zapoja, môžu získať hodnotné ceny ako napr. notebook, PC, fotoaparát, telefón, poukážky do fotoobchodu, knihy. Súťažné práce žiakov budú hodnotiť manažéri JASR, zástupca NBS a odborníci z marketingovej oblasti.
Základné časové údaje o projekte:
7. Apríl 2008 - Zverejnenie projektu na tlačovej konferencii a Komunikácia so školami
Spustenie www.jasr.sk/eurosutaz
15.Jún 2008 - Záverečný termín na poslanie súťažných prác
Júl – August 2008 - Hodnotenie súťažných prác a výber finalistov
September 2008 - Finále súťaže Euro mojimi očami v NBS a Výstava výtvarných a fotografických prác vo vestibule NBS „ Euro mojimi očami je veľmi zaujímavý projekt, ktorý dáva mladým ľuďom ďalšiu možnosť prezentovať sa, ukázať čo vedia a pritom sa naučiť aj niečo nové o eure a veciach s ním súvisiacich. Sama som zvedavá, aký veľký záujem naša súťaž medzi mladými vzbudí.
Verím, že záujem bude veľký a prihlási sa nám mnoho šikovných študentov, ktorí nám odprezentujú svoje originálne nápady“, hovorí Katarína Chomová, programová manažérka JASR zodpovedná za realizáciu celého projektu.

Kontakty:

Martina Solčányiová
Senior Expert
International Relations and Communication Dep.
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava 1
e-mail : martina.solcanyiova@nbs.sk 821 03 Bratislava
Phone: + 421 2 5787 2162
Fax : + 421 2 5787 1128

Katarína Chomová
Programová manažérka
Tel. 02/48209048
Mail: chomova@jasr.sk
Junior Achievement Slovensko
Seberíniho 2
821 03 Bratislava