23.05.2007

Trenčianske Teplice sa pripojili k etickému kódexu

Mesto Trenčianske Teplice sa zaviazalo, že nezneužije proces zavedenia eura na zvyšovanie cien. Primátor Štefan Škultéty po rokovaní so splnomocnencom vlády pre zavedenie eura Igorom Barátom podpísal etický kódex pre zavedenie eura. Trenčianske Teplice sa tak stali prvým mestom, ktoré sa pripojilo k tejto dobrovoľnej deklarácii. Kódex má v súčasnosti 54 signatárov z radov veľkých a stredných podnikov.
   Podľa primátora mesto vyberá dane, poplatky, pokuty a etický kódex sa vzťahuje aj na štyri mestské organizácie. Trenčianske Teplice sa zaviazali, že zavedú duálne oceňovanie tovarov a služieb, prepočty cien bude mesto vykonávať s maximálnou možnou presnosťou, zapojí sa do vzdelávacích aktivít pre občanov a svoje prevádzky zabezpečí dostatočným množstvom hotovosti v eurách. V komunikácii sa chce mesto podľa primátora sústrediť na seniorov, ktorí tvoria štvrtinu obyvateľov, a podnikateľov v cestovnom ruchu. "Na mestskom úrade sme vykonali procesný audit, takže máme zmapovaný každý proces a vieme povedať, ktoré aktivity budú súvisieť a ktoré ovplyvnia zavádzanie eura," doplnil primátor.