07.11.2008

Informačné materiály o eure a aktivity pre národnostné menšiny - tlačová konferencia

Splnomocnenec  vlády SR pre zavedenie eura na Slovensku Igor Barát pozýva zástupcov médií na tlačovú konferenciu

                        
Informačné materiály o eure a aktivity pre národnostné  menšiny na Slovensku

Tlačová konferencia sa uskutoční  13.11. 2008 o 10,00 h. v hoteli Grand v Nových Zámkoch.

 
Hosťami TK budú:

Martin Šuster, vedúci Pracovného výboru NBS pre komunikáciu zavedenia eura

Ján Oravec, člen Predsedníctva ZMOS, Regionálne združenie miest a obcí  novozámockej, štúrovskej a šurianskej oblasti

 
Pre novinárov, ktorí majú záujem o spoločnú dopravu do Nových Zámkov a späť, bude ráno 13.11. o 8,30h. pristavený mikrobus.

Svoj záujem o dopravu potvrďte do 10.11.2008 na e-mail:  radko.kuruc@nbs.sk