24.06.2008

Informovanosť o eure sa zdvojnásobila

Podiel Slovákov, ktorým postačujú alebo viac postačujú ako nepostačujú informácie o nahradení koruny eurom sa za posledný mesiac takmer zdvojnásobil.

Vyplýva to z najčerstvejších výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktoré na vzorke 1104 respondentov starších ako 16 rokov začiatkom júna uskutočnil  Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR. Z prieskumu vyplýva, že informovanosť hodnotí kladne až 70% respondentov, čo je oproti rovnakému prieskumu z predchádzajúceho mesiaca, kedy informácie postačovali 39% opýtaných, takmer dvojnásobná hodnota. Takisto výrazne klesol podiel tých, ktorým informácie nepostačujú – z májových 54% na 28% v júni.  

Pre vládneho splnomocnenca pre zavedenie eura Igora Baráta zodpovedného za informačnú kampaň sú tieto údaje „prirodzeným výsledkom prebiehajúcej informačnej kampane“. Zvýšenie informovanosti je podľa neho jasným dôkazom, že kampaň plní svoj cieľ.  „Zlepšovanie informovanosti vďaka infokampani je samozrejmé, bolo to tak vo všetkých krajinách. Takýto silný nárast z mesiaca na mesiac je však predsa len trocha prekvapením, samozrejme príjemným“, dodal Barát. 

Ako zrozumiteľné hodnotí šírené informácie o eure 79% účastníkov prieskumu.  Verejnosť sa najviac zaujíma o hodnotu konverzného kurzu, o vplyv eura na ceny a na celkovú životnú úroveň domácností. Za najväčšiu výhodu spoločnej meny považujú ľudia zjednodušenie cestovania do zahraničia (40%), zjednodušenie zahraničného obchodu (35%) a tiež silnejšiu menu a menovú stabilitu (32%).