29.06.2007

Košický kraj sa zodpovedne pripravuje na euro


    Splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát sa dňa 25. júna 2007 v Košiciach stretol s predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Zdenkom Trebuľom. Ako po rokovaní skonštatoval I. Barát, KSK spomedzi vyšších územných celkov pokročil najďalej v príprave na zavedenie spoločnej európskej meny, plánované na 1. januára 2009.

    Z. Trebuľa splnomocnenca informoval, že poslanci KSK na svojom ostatnom zasadnutí jednohlasne prijali Návrh postupu pri zavedení eura a vytvorili pracovnú skupinu. "Toto by som chcel označiť za veľmi dobrý príklad pre všetky ďalšie samosprávne kraje, aby sa touto témou začali zaoberať tak zodpovedne ako KSK, ktorý je v tomto procese asi najďalej a môže byť dobrým príkladom pre ostatné kraje Slovenska," skonštatoval I. Barát.

"Pripravujeme stretnutia so zodpovednými pracovníkmi, riaditeľmi, ekonómami organizácií. Postupne ich chceme informovať, ale aj poveriť konkrétnymi úlohami, aby sme včas tento proces zvládli," informoval po stretnutí novinárov župan košického kraja a dodal že, mnohé náklady spojené s prechodom na euro bude financovať KSK, ktorý v tejto oblasti nepočíta s účelovými dotáciami z centrálnych zdrojov.

Návrh postupu KSK korešponduje s Národným plánom zavedenia eura na Slovensku. V pláne sa okrem iného počíta so zaokrúhľovaním hodnôt v prospech občana a uskutočnením krokov, aby zavedenie eura nebolo zneužité na zvýšenie cien.