03.07.2008

Vyhláška MZ SR č. 247/2008

Ministerstvo zdravotníctva dnes vydalo Vyhlášku č. 247/2008 o duálnom zobrazovaní pre oblasť zdravotníctva.
Vyhláška nadobúda účinnosť 4. júla 2008.