Krátky duálny obeh do 16.1.2009


Euro sa na Slovensku zavedie 1. 1. 2009 súčasne do hotovostného aj bezhotovostného obehu bez prechodného obdobia, tzv. „Big-Bang“ (veľký tresk) scenárom. Zákonným platidlom na území Slovenskej republiky sa od tohto dňa stane euro. Slovenské eurové mince budú platné vo všetkých krajinách eurozóny a taktiež eurové mince ostaných krajín eurozóny budú platným obeživom na Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké. V bezhotovostnom obehu sa bude od 1. 1. 2009 používať výlučne euro.

V rámci hotovostného obehu sa bude od 1. 1. 2009 používať euro. Koruna sa stane iba denomináciou eura. Počas krátkeho obdobia duálneho obehu, do 16. 1. 2009, sa bude môcť na území Slovenskej republiky platiť aj korunovými bankovkami a mincami, ktoré sa budú postupne sťahovať z obehu. Po skončení duálneho obehu bude zákonným platidlom na území Slovenskej republiky už iba euro.

Výmena peňazí v bankách


Po 16. 1. 2009 sa bude používať už iba euro. Bankovky a mince však bude možné naďalej vymieňať v komerčných bankách a v Národnej banke Slovenska.

Komerčné banky

budú vymieňať slovenské mince za eurové do konca júna 2009, bankovky do konca roka 2009.

Národná banka Slovenska

bude vymieňať mince počas piatich rokov, do konca roku 2013, bankovky neobmedzene.

ODPORÚČANIE:
Všetkú prebytočnú hotovosť je najlepšie vložiť na účet v banke, nakoľko banka prevedie účty automaticky a bezplatne.