....


Osobitnú pochvalu a poďakovanie si zaslúžia pracovníci obchodu. Na ich pleciach spočívala počas spoločného obehu koruny a eura azda najväčšia ťarcha. Obchodníci, nie len tí pri pokladniciach a za predajnými pultami, ale aj množstvo ich "neviditeľných" spolupracovníkov, zvládli tento proces na výbornú. Vďaka dobrej a včasnej pripravenosti nevznikali žiadne dlhé rady, personál bol dobre vyškolený a nenaplnili sa ani pesimistické prognózy, podľa ktorých obchodníci nebudú mať z čoho vydávať.

 
Najväčšia vďaka a uznanie ale patrí verejnosti, všetkým obyvateľom našej krajiny. Túto - čo sa týka rozsahu - nepochybne bezprecedentnú praktickú zmenu v živote krajiny zvládli obdivuhodne pokojne. Ľudia pri platení prejavovali zhovievavosť, pokoj a veľkú mieru trpezlivosti. Verejnosť dobre spracovala všetky praktické informácie z kampane, rešpektovala naše odporúčania a všetci tak prispeli k úplne normálnej pohodovej atmosfére. Potvrdilo sa, že dobre informovaní obyvatelia sú naozaj základom pokojného a hladkého priebehu aj takého zložitého procesu, akým je zmena meny.

Jeden zo zahraničných hostí na oslavách zavedenia eura v Bratislave 8. januára povedal, že ak by mal na hlave klobúk, zložil by ho na znak úcty pred týmto našim historickým úspechom. Ja to cítim rovnako.

Ďakujem!