04.07.2007

Návrh "Generálneho zákona" o zavedení eura v SR


Návrh zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zapracovaní pripomienok MPK, ktorý bude predložený legislatívnej rade vlády SR.

Tento dokument má informatívny charakter. Definitívne znenie zákona bude zverejnené po jeho schválení vládou SR a následne NRSR.