Znak ÚV SR
Znak ÚV SR Výbor pre obnovu Vysokých Tatier
Znak ÚV SR
Znak ÚV SR
Navigačné menuVýbor vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých TatierŠtatút výboruZoznam členovAktuálneKomunikéZápisy zo zasadnutiaVýpis darcovFotografie z Vysokých TatierNadácieKontakt

Nadácie


názov nadácie registracia
na MV SR
zástupca vyzbierané doteraz použité aktuálne informácie o použití
finančných prostriedkov
Klub Slovenských turistov ano PhDr. Ladislav Khandl – predseda nedodaná inf. nedodaná inf. nedodaná informácia
Matica Slovenska ano Jozef Markuš - predseda MS, S. Bajaník k 16.11.05/
73 694,- Sk
nepoužité nedodaná informácia
Mesto Nitra ano Mgr. Ferdinand Vítek - primátor mesta nedodaná inf. nedodaná inf. nedodaná informácia
Mesto Vysoké Tatry ano Ing. Ján Mokoš - primátor mesta k 14.10.05/
59.791.239,- Sk
k 10.8.05/ 35.823.331,- Sk
www.obecnyportal.sk
Nadácia Ekopolis nie Peter Medveď - riaditeľ 14.109.457,- Sk 11.309.457,- Sk www.fondtatry.sk
Nadácia Markíza ano Mgr. Zuzana Zlámalová – správca nadácie 10.190.550.05,-Sk 10.190.550,- Sk
správa
Odborový zväz prac.školstva a vedy na SR ano Ing. Ján Gašperan - predseda zväzu k 30.3.05/ 597.576,50,- Sk nedodaná inf. nedodaná informácia
Konto Orange, n.f. nie Peter Toth - hovorca Konta Orange, n.f. k 31.5.05/ 4.300.000,- Sk 4.300.000,- Sk www.kontoorange.sk
OZ Vysoké Tatry ano Ing. Ján Vigaš - člen komisie, M. Kapusta k 09.11.05/ 1.938.368,- Sk 1.756.253,- Sk www.tis-slovakia.sk
SČK ano Ing. Bohdan Telgársky - generálny sekretár nedodaná inf. nedodaná inf. nedodaná informácia
Slovak Telecom, a.s. nie Ján Kondáš - riaditeľ korp.komunikácia suma1,35 mil.Sk už zahrnutá do zbierky pre ŠLTANAP nedodaná informácia
Slovenská katolícka charita nie Ing. J. Barát - generálny sekretár nedodaná inf. nedodaná inf. nedodaná informácia
Slovenský Olympijský výbor nie Mária Mračnová k 6.4.05/ 200.000,- Sk

85 924,- Sk

Pomoc Tatrám
Rozpis dobrovoľných brigád
Slovnaft a.s. ano Robert Doman – retail country manager nedodaná inf. nedodaná inf.
fin. prostriedky poukázané ŠL-TANAPu a OZ Stromy pre Tatry
Stromy pre Tatry ano Peter Voros - štat. zástupca, B. Juričková nedodaná inf.
5.500.000,- Sk
nedodaná inf. www.fakat.sk;plánované zverejnenie
Štátne lesy TANAP ano Ing. Dezider Gašpar-nám.riad., R-P. Liška
k 10.11.05/
35 436 344,75,- Sk
nepoužité www.lesytanap.sk
T-mobile Bratislava, a. s. nie J. Droba - riaditeľ divízie vonkajších vzťahov nedodaná inf. nedodaná inf. nedodaná informácia
Úrad vlády Slovenskej republiky nie Štefan Hudec - vedúci úradu
Š. Hudec - vedúci úradu
I. Štefanec - tajomník Výboru vlády SR pre obnovu a rozvoj VT
k 16.11.05/ 10.207.978,- Sk 7.391.000,- Sk www.vlada.gov.sk
Young & Creative Slovakia s.r.o. ano Boris Daniel - manager nedodaná inf. nedodaná inf. nedodaná informácia
ZMOS nie Michal Sýkora - predseda nedodaná inf. nedodaná inf. nedodaná informácia


Spolu ku dňu 16.11.2005 142.345.206,- Sk
67.766.570,- Sk
© Úrad vlády SR 2005    Powered by: SysCom