Členovia Medzirezortnej komisie pre záležitosti rómskych komunít:


Predseda komisie:

 

 

Podpredseda komisie:

nový člen bude menovaný 

Tajomník komisie:

 nový člen bude menovaný

Členovia komisie:

 noví členovia budú menovaný