Linky


stránky štátnych inštitúcií a slovenské stránky venované rómskej komunite

Medzinárodné stránky venované rómskej komunite

Zahraničné organizácie, ktoré sa venujú menšinám a ochrane ľudských práv

České stránky venované rómskej komunite

Centrá romistiky vo svete