Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity


 

 

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák, PhD. 


 


Dátum narodenia: 20. apríla 1973
Miesto narodenia: Levoča
Trvalé bydlisko: Levoča

Vzdelanie:


2005 – 2009 rigorózna skúška, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
2003 - 2005 Sociálna práca so zameraním na rómske spoločenstvo, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
2000 – 2003 Sociálna práca, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Priebeh zamestnania:

október 2012 - splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
marec 2012 – poslanec NR SR
2010 – 2011 Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, riaditeľ odboru koordinácie Horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
2006-2011 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, vysokoškolský pedagóg - odborný asistent
2003-2006 Občianske združenie Dôstojný život, Spišská Nová Ves, tvorba a realizácia projektov
2001-2003 Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi, poradca prednostu Okresného úradu pre rómske komunity
1998 – 2011 Občianske združenie Dôstojný život, koordinátor komunitného centra v obci Rudňany