Domov Mapa stránky

Projekt PROGRESS 2011 - 2012


Projekt s názvom „Rovnosť v Slovenskej realite“ sa realizuje na základe dohody č. JUST/2011/PROG/AG/1932 medzi Európskou komisiou (DG Spravodlivosť) a Úradom vlády Slovenskej republiky.
Partnermi projektu sú: OZ Občan, demokracia a zodpovednosť a Poradňa pre občianske a ľudské práva.
Celkové náklady na projekt sa odhadujú na 251 571,- EUR, čo sú celkové náklady na projekt.

 


Základné aktivity projektu

  1. Analysis of the practical application of antidiscrimination legislation as an instrument for identifying and overcoming institutional barriers in this area
  2. Contribution to the creation of consensus in the understanding of the principles of equality and equal treatment among legal professionals and creation of platform for expert discussion with all relevant stakeholders
  3. Developing tools and platforms for dissemination of information on European and national policies and legislation in the area of non-discrimination and facilitating discussion on their implementation, including awareness raising of future leaders and opinion makers
  4. Increasing awareness of vulnerable groups, in particular the Roma, as to the basic concept of discrimination and instruments for overcoming discrimination
  5. Needs analysis in collection of equality data and identification of measures enabling improved monitoring of equal treatment
  6. Creation of an information platform and communication instruments for the European Year of Active Ageing and Solidarity between Generations 2012

Základné dokumenty projektu

 


 

Projektový tím

SEKCIA ĽUDSKÝCH PRÁV A ROVNAKÉHO ZAOBCHÁDZANIA

 Kálmán Petőcz - generálny riaditeľ sekcie, supervízor projektu

Daniel Milo - riaditeľ odboru, manažér projektu

Janka Trojanová, koordinátorka projektu

Marián Filčík, koordinátor projektu

Alena Kotvanová, koordinátorka projektu

Ľubica Zajacová, koordinátorka projektu

Martina Brychtová, asistentka projektových aktivít

  • Tel:  02/57 295 273

Igor Očkovič, technická a administratívna podpora projektu

Dana Srpoňová, administratívna podpora projektu

 

OZ Občan, demokracia a zodpovednosť

Poradňa pre občianske a ľudské práva

© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom