Domov Mapa stránky

Pokračovanie tretieho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť


Pokračovanie tretieho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 10. októbra 2011 (pondelok) o 11.00 hod. v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky.

 

Program:

  1. poslanecké návrhy novely zákona č. 571/2009  Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novely zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov
  2. Otvorené otázky Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť - diskusia.
  3. Rôzne
  4. Záver

V zmysle čl. 8 ods. 7 štatútu rady sú jej zasadnutia verejné, ak rada v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej rada rokuje, na základe registrácie. Žiadosti o účasť na pokračovaní tretieho zasadnutia rady prosím nahlasujte elektronicky na adrese: milica.janculova@vlada.gov.sk v termíne do piatku 7.10.2011 do 15.00 hod.

http://www.mensiny.vlada.gov.sk/26053/3-rokovanie-2792011.php

 
© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom