Domov Mapa stránky

3. rokovanie - 27.9.2011


Tretie zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť sa uskutoční v Bratislave dňa 27. septembra 2011 (utorok) o 14.00 hod. v miestnosti č. 004 v Presscentre (nová budova) Úradu vlády Slovenskej republiky.
 
Program: 
 1. Otvorenie.
 2. Informácia o:
  1. priebehu a záveroch druhého zasadnutia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny,
  2. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre seniorov,
  3. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím,
  4. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre rodovú rovnosť,
  5. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre deti a mládež,
  6. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania,
  7. priebehu a záveroch prvého zasadnutia Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.
 3. Schvaľovanie dodatkov štatútov výborov:
  1. Výboru pre deti a mládež pdf 16x16 
  2. Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania rtf 16x16
  3. Výboru pre rodovú rovnosť rtf 16x16
 4. Informácia o pripravovanej Stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR, o ďalšom postupe pri riešení inštitucionalizácie ochrany ľudských práv v SR, vrátane návrhu na postup pri implementácii čl. 33 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím rtf 16x16
 5. Otvorené otázky Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť - diskusia.
 6. Rôzne.
 7. Záver.

 

Upozornenie:

V zmysle čl. 8 ods. 7 štatútu rady sú jej zasadnutia verejné, ak rada v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Účasť verejnosti sa umožňuje do naplnenia kapacity miestnosti, v ktorej rada rokuje, na základe registrácie. Žiadosti o účasť na treťom zasadnutí rady prosím nahlasujte elektronicky na adrese: milica.janculova@vlada.gov.sk v termíne do pondelka 26.09.2011 do 10.00 hod.

© 2010 - Úrad vlády SR
Všetky práva vyhradené
Tvorba stránok Aglo solution s.r.o.
Redakčný systém SysCom